Ovi uslovi regulišu poslovni odnos između cvećare Jelena, Avijatičarski trg 3, 11080 Zemun, koja je izdavač internet prodavnice cvecarajelena.com (u daljnjem tekstu Cvecara Jelena) i naručitelja.

Korišćenjem naše web stranice na bilo koji način potvrđujete da se slažete s njima i da ih u potpunosti prihvaćate.

Na ovaj način svim korisnicima naših usluga pre zaključenja ugovora obezbedjujemo na jasan, razumljiv i nedvosmislen način sledeće podatke i obaveštenja:


Opšte odredbe

Cvećara Jelena, Avijatičarski trg 3, 11080 Zemun izdavač je internet prodavnice cvecarajelena.rs.
Naručilac je osoba koja je naručila i platila proizvode.
Primalac je osoba koju je naveo naručilac prilikom narudžbe, a naručilac ujedno može i biti primalac.
Proizvodima se smatraju svi artikli na internet stranici cvecarajelena.com.
Račun se ispostavlja na ime naručioca ili ime njegove firme i dostavlja se putem e-maila ukoliko nije drugačije navedeno.

Cene

U sve navedene cene na internet prodavnici cvecarajelena.com uključen je porez na dodatnu vrednost.

Proizvodi

Cvecarajelena.com nastoji isporučiti u potpunosti jednak proizvod.
Moguće su zamene jednog ili više delova aranžmana/buketa (zbog trenutne nedostupnosti određenog cveća kod dobavljača, kada nije sezona određenog cveća i sl.) nastojeći da proizvod bude što sličniji slici, opisu i stilu, ali uvek će biti napravljen u naručenoj vrednosti.
Zbog sezonskih ograničenja cveća i ukrasnih biljnih materijala ne možemo jamčiti dostupnost u svako vreme.
Prodaja pića koja sadrže alkohol zabranjena je osobama mlađima od 18 godina.

Porudžbina

Porudžbina je važeća od trenutka primljene uplate. Nakon porudžbine, naručitelj na mail stiže potvrda sa svim relevantim podacima.
Narudžbinu je moguće promeniti u roku od sat vremena, unutar našeg radnog vremena putem e-maila ili telefona. Pod promenom narudžbine, smatra se promena teksta u poruci primaoca, promena podataka primaoca, adrese i sl.
Prilikom narudžbine, naručilac mora obratiti pažnju prilikom ispunjavanja formulara za narudžbu, a posebno na ime, prezime i adresu primaoca.
Naručilac mora biti siguran da će primalac biti na mestu određenom za dostavu u vreme dostave, jer u protivnom proizvod se ostavlja ispred vrata, kod komšije i sl.

NAPOMENA: Cvećara Jelena zadržava pravo na izmene buketa i aranžmana u skladu sa sezonskim cvećem!

Otkazivanje

Zakon o zaštiti potrošača reguliše otkazivanje narudžbine.
Narudžbinu je moguće otkazati pre nego je ona isporučena tj. pre no što je proizvod (buket, aranžman i sl.) izrađen. Zahtev za otkazivanje narudžbine naručilac treba uputiti u pisanom obliku, putem e-maila na adresu porudzbine@cvecarajelena.com

Dostava proizvoda

Cvecarajelena.com se obavezuje da dostavi proizvod/e primaocu u određeno vreme. Dostavu vršimo nakon potvrde plaćanja.
Područje dostave je unutar granica republike Srbije.
Osim primaoca, cveće može preuzeti i bilo koja druga osoba na adresi primaoca, ukoliko to želi, osim ukoliko naručiioc napomene drugačije prilikom narudžbine.
Moguća je dostava u bolnice, kancelarije i hotele ali uz pripadajuće informacije, puni naziv, adresu, broj sobe, naziv ili broj odeljenja, radno vreme.
Ukoliko nije moguće doći do primaoca cveće se predaje službenoj osobi (npr. u bolnici medicinskoj sestri, recepcionaru u hotelu).
Dostava se smatra izvršenom u trenutku kada primaoc, osoba na toj adresi ili službena osoba preuzmu dostavljeni proizvod ili je proizvod dostavljen na adresu ukoliko nikoga nema na navedenoj adresi.

Neispunjena dostava

Dostava nije moguća u sledećim uvslovima: primalac odbija pošiljku, netačne informacije o primaocu, primaoc nije na adresi, viša sila.
Ukoliko ne možemo ispuniti dostavu iz bilo kojeg razloga, kontaktirati ćemo naručioca (ili primaoca) i ponuditi mogućnost dostave paketa komšiji ili ostavljanja paketa pred vratima na vlastitu odgovornost.

Reklamacije

Ukoliko ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni našom uslugom ili proizvodom, molimo Vas da nas kontaktirate kako bi rešili problem na obostrano zadovoljstvo.
Skladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, internet prodavnica cvecarajelena.com Vam omogućava da svoje pisane prigovore vezane za web kupovinu šaljete na e-mail adresu porudzbine@cvecarajelena.com

Povraćaj

Skladno članu 72, Zakon o zaštiti potrošača, naručilac ima pravo na povrat robe u roku od 14 dana. Za detalje kontaktirajte nas putem e-maila na adresu porudzbine@cvecarajelena.com

Autorska prava

Strogo je zabranjeno objavljivanje, kopiranje, povezivanje, distribucija, komercijalno iskoričćavanje preuzetog materijala (tekstovi, slike, logo i sl.) ili bilo kakvo drugo menjanje ove internet stranice bez izričitog pismenog odobrenja Cvecarajelena.com.
Kršenje ove zabrane rezultira povredom prava intelektualnog vlasništva i može dovesti do pokretanja više vrsta sudskih postupaka.

Izjava o zaštiti i prikupljanju ličnih informacija

Cvećarajelena.com se obavezuje pružiti zaštitu ličnh podataka naručioca/primaoca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke koji su potrebni za ispunjenje naših obveza (dostava cveća, izdavanje računa i sl.).
Svi podaci o naručiocima/primaocima strogo se čuvaju i dostupni su samo zaposlenima Cvecarajelena.com kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.
Svi zaposleni cvecarajelena.com i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.
Cvecarajelena.com ne skladišti podatke o korisnicima (osim email komunikacije), ne zahteva registraciju u svrhu narudžbine niti koristi gore navedene podatke u neku drugu svrhu (ne šaljemo newslettere i sl.).

Kolačići

Cvecarajelena.com koristi kolačiće (eng. cookie – mala tekstualna datoteka/file kojeg generiše web pretraživač, a internet pregledač sprema na računar korisnika) kako bi osigurao funkcionalnost internet prodavnice i radi praćenja posećenosti stranice (za šta koristi Google Analytics – http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html).
Korisnik cvecarajelena.rs internet prodavnica može regulisati primanje kolačića putem postavki unutar internet pregledača.
Cvecarajelena.com isključuje svaku odgovornost za gubitak funkcionalnosti usluge kada korisnik drugačije reguliše (onemogući) prihvat kolačića.
Korištenjem cvecarajelena.com internet prodavnice smatra se da ste upoznati i saglasni sa uslovima korištenja.

Rešavanje sporova

Za pravne sporove koji mogu nastati vezani za korišćenje internet prodavnice cvecarajelena.com nadležan je sud u Beogradu.

Završne odredbe

Cvecarajelena.com zadržava pravo u bilo kojem trenutku ukinuti ili promeniti odredbe ovih uvslova poslovanja, stoga savetujemo da proverite uvslove pre nego što nameravate koristiti internet prodavnicu.
Cvecarajelena.com nije odgovorna za nemogućnost korištenja usluga internet prodavnice izazvanu višom silom, kao niti za štetu nastalu usled okolnosti koje se smatraju višom silom.